PARTNERS
BOS+ is de enige Vlaamse organisatie die zich specifiek inzet voor bosbehoud, beter bos en meer bos in Vlaanderen en de wereld. BOS+ wil de voortrekker zijn om bosthema's hoog op de agenda te brengen en te houden. Enkel door samen te werken kan een breed draagvlak ontstaan en kan het bewustzijn groeien dat bos en bomen van cruciaal belang zijn voor een leefbare wereld, voor mens, plant en dier. Alleen samen kunnen we dit doel realiseren.

Nog altijd verdwijnt op onze aarde veel te veel bos: per jaar is dat verschillende keren de oppervlakte van België. En ook in Vlaanderen verdwijnt nog altijd meer bos dan er bijkomt waarmee onze regio de trieste uitzondering van West-Europa is: daar is de voorbije decennia meer dan 2 miljoen hectare bos bijgekomen. De conclusie is eenvoudig: BOS+ wil dat er meer bos komt.

Bossen en bomen dragen bij tot een betere samenleving, niet alleen hier in Vlaanderen, maar in de hele wereld. Bos doet leven. Er moet dus niet alleen meer, maar ook beter bos komen.

BOS+ wil het tij helpen keren en hard blijven werken aan de verbetering van die draagkracht door bosbehoud, bosherstel, en bosuitbreiding.
Sinds 1997 leert GoodPlanet Belgium, voorheen GREEN vzw, jongeren en volwassenen duurzaam leven. 50 medewerkers en tientallen vrijwilligers uit alle hoeken van het land zetten hiervoor dagelijks hun knowhow en passie op het vlak van duurzame ontwikkeling in.

GoodPlanet Belgium ontwikkelt en begeleidt projecten, vormingen en lespakketten rond alle duurzaamheidsthema’s (water, energie, mobiliteit, consumptie, natuur, groene jobs, ...). Zo wil deze vzw zoveel mogelijk mensen hun weg naar duurzaamheid laten vinden in onze complexe maatschappij en hen helpen om bewuste keuzes te maken.

De organisatie richt zich daarbij in de eerste plaats naar kinderen en jongeren. Jaarlijks worden 8.000 scholen bereikt en sensibiliseren de educatief medewerkers meer dan 200.000 kinderen en jongeren. GoodPlanet Belgium profileert zich voortaan ook als partner voor ondernemingen die stappen willen zetten in de richting van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Ook andere doelgroepen, zoals verenigingen of openbare besturen, kunnen bij GoodPlanet Belgium terecht. Zo worden jaarlijks ook ruim 20.000 volwassenen bereikt.
Tetra Pak is wereldmarktleider in verwerking- en verpakkingsoplossingen van voedingsmiddelen. Tetra Pak heeft, als toonaangevend bedrijf in het verantwoord gebruik van duurzaam hout als grondstof voor de productie van de welbekende verpakkingen, een historische band met zorgvuldig bosbeheer. De toekomst van Tetra Pak is immers onlosmakelijk verbonden met het voortbestaan van bossen en hun hernieuwbare grondstof hout. Duurzaam bosbeheer is de enige garantie voor het behoud ervan. Daarom investeert het bedrijf actief in sensibilisatie over het belang van het bos voor de samenleving, de biodiversiteit en als krachtig wapen tegen de klimaatverandering. Samen met GoodPlanet Belgium en BOS+ lanceert Tetra Pak het ambitieus onderwijsproject ‘De Boom in’.

Tetra Pak gebruikt voor de productie van haar verpakkingen maximaal houtvezel afkomstig uit FSC-gecertificeerde bossen. Wereldwijd is dat op dit moment zo’n 40% en in de Benelux ruim driekwart. Alle gebruikte vezels zijn traceerbaar op hun herkomst waardoor aangetoond kan worden dat de overige 60% ook afkomstig is uit ‘niet-controversiële’ bronnen.
Thon Hotels is zich ten volle bewust van het feit dat de natuurlijke bronnen niet onuitputtelijk zijn en van de impact van de sector op het milieu. Om die impact te counteren heeft Thon hotels werk gemaakt van een milieupolitiek die er op gericht is de voetafdruk te verkleinen, zonder daarbij in te boeten aan kwalitiet.

In Brussel kan ook de Thon Hotel-klant zijn steentje bijdragen tot een duurzame relatie met het milieu. Klanten die langer dan één nacht in het hotel verblijven, kunnen ervoor kiezen hun kamer niet schoon te laten maken. Hiervoor worden zij beloond met een waardebon van € 5 die kan worden geschonken aan GoodPlanet.
Waar vind je BOS+?
Geraardsbergsesteenweg 267
9090 Gontrode
Tel. 09 264 90 50 | Fax 09 264 90 92
E-mail: sarah.geers@bosplus.be
Website: www.bosplus.be
www.facebook.com/bosplus
Waar vind je GoodPlanet Belgium?
Edinburgstraat 26
1050 Brussel
Tel. 02 893 08 08 | Fax 02 893 08 01
E-mail: info@goodplanet.be
Website: www.goodplanet.be
Waar vind je Tetra Pak?
A Gossetlaan 28 A b1
1702 Groot-Bijgaarden
Tel. : 02 467 68 11
E-mail: info.be@tetrapak.com
Website: www.thonhotels.be