INFO"Ik speel liever binnen, want buiten zijn geen stopcontacten."

Kinderen gaan steeds minder het bos in om zich te verstoppen, te ravotten of kampen te bouwen. Ze geraken er stilaan van vervreemd. Toch blijken kinderen die vaak in het bos en de natuur spelen in het algemeen gezonder. Ze ontwikkelen een betere motoriek en een beter uithoudingsvermogen. Bovendien blijkt dat kinderen die natuur- en milieueducatie krijgen op school ook op latere leeftijd een positievere houding hebben ten opzichte van natuur en milieu1.

Met de steun van Tetra Pak willen GoodPlanet Belgium en BOS+ kinderen terug in contact brengen met bos en natuur in hun omgeving. We trekken met de kinderen het bos in, maar brengen ook het bos naar de klas!

Samen met hun bosmeter of –peter gaan ze op verkenning in hun bos, adopteren er een boom en leren het bos van onder tot boven, van zaadje tot woudreus kennen.


Maar er is meer...
Via uitgewerkte methodieken en lessenpakketten (kijk in het menu onder 'educatief materiaal') wordt het bos in de klas gebracht. Op een interactieve manier komen de kinderen het hele jaar door in contact met het bos.

Ze zaaien hun eigen boompje, volgen stap voor stap het groeiproces en planten hun eigen bosje. Bovendien kan je het bos bij een hele hoop lessen betrekken. Wist je dat je zelfs de wiskundeles kan opvrolijken door er bomen bij te halen?

1Bron: laatste kind in het bos van R. Louv