EDUCATIEF MATERIAAL VOOR DE 1ste GRAAD
Beleving
De leerlingen maken kennis met geuren, kleuren, smaken, gevoelens en geluid.
Verwondering, zintuigelijke waarneming, onderzoek en exploratie van de natuur staan hier centraal.

Levende natuur
Een bos is het belangrijkste ecosysteem op aarde. Er zijn veel verschillende plant- en diersoorten, met elk hun eigen kenmerken. We leren er enkelen kennen en onderzoeken hoe ze leven, hoe ze zich voortplanten en uiteindelijk sterven. Wist je trouwens dat deze organismen allemaal een eigen woonplaats of biotoop hebben? En dat heel wat planten en/of dieren elkaar nodig hebben om te leven?

Horen wij mensen ook thuis in het ecosysteem? Kunnen mensen het evenwicht in de natuur verstoren? We zoeken het uit!

Mens en Milieu
De kinderen leren dat er maar 1 aarde is en dat we er dus maar beter zorg van dragen! Jammer genoeg handelen mensen niet altijd in het voordeel van de natuur. Leefgewoontes kunnen onze gezondheid en die van de natuur positief of negatief beïnvloeden. We maken kennis met enkele milieuproblemen. Wist je trouwens dat kinderen die vaak buiten spelen ook vaak lichamelijk gezonder zijn dan kinderen die binnen blijven? Daarnaast is het bos ook leverancier van voedingstoffen. En wij? Kunnen wij koken met het bos?

Vakoverschrijdend
Wat heeft met boseducatie te maken, maar kadert niet binnen de lessen WERO? In de visietekst over Educatie voor Duurzame Ontwikkeling werd reeds duidelijk dat we ons liever focussen op 'gehelen' in plaats van te gaan fragmenteren. Boseducatie hoeft dus niet noodzakelijk binnen het vakje WERO aan bod te komen. We kunnen de leerinhoud verbreden en integreren in andere vakgebieden. Zo kan je bijvoorbeeld in de wiskundeles een boom leren meten of voor de les beeldende de seizoenen bestuderen. Hopelijk kunnen deze activiteiten u inspireren.